Level 2
Level 1

1st class


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
przyzwyczajony do
привыкший к
zepsuty
поломанный
znaleźć wspólny język
найти общий язык
zwracać uwagę
обратить внимание
przycisk
кнопка
urządzenie
устройство
zniknąć
исчезнуть
uzależniony od
зависимый от
odległość
расстояние
zmniejszać
уменьшать
zwiększać
увеличивать
ciągłość
постоянство
podtrzymywać
поддерживать
skupienie
сосредоточенность
marnować
тратить
pieniądze
деньги
uciążliwy
тягостный
nadmiar
избыток
zgadzać się z
соглашаться c
dziedzina
область
zawód
профессия
całkowicie
полностью