Level 21 Level 23
Level 22

3 - Oceny i egzaminy


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
A levels
brytyjska matura
AS levels
egzamin w połowie szkoły średniej w Wielkiej Brytanii
cheat in an exam
ściągać na egzaminie
(class) test
klasówka, sprawdzian
fail an exam
nie zdać egzaminu
final exam/examination
egzamin końcowy
GCSEs
brytyjski egzamin gimnazjalny
get an A in a test
dostać piątkę z testu
get a C in a test
dostać trójkę z testu
get the results (of an exam)
dostać wyniki (egzaminu)
mark/grade
stopień
pass an exam
zdać egzamin
prepare for exams
przygotowywać się do egzaminów
retake an exam
ponownie przystąpić do egzaminu
revise/study for an exam
powtarzać materiał/ uczyć się do egzaminu
school-leaving exam
egzamin na koniec nauki w szkole
take an exam
przystąpić do egzaminu
topic
temat
school report
semestralny raport o wynikach w nauce, świadectwo szkolne
short/spot test
kartkówka