Level 22 Level 24
Level 23

3 - Życie szkolne


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
attend
uczęszczać
class
klasa (grupa uczniów)
compulsory
obowiązkowy
concentrate
skupić się
disturb
przeszkadzać
extracurricular activities
zajęcia dodatkowe
learn
uczyć się
lesson/class
lekcja
(lunch) break
przerwa (na lunch)
competition
konkurs, olimpiada przedmiotowa
optional
dobrowolny, nieobowiązkowy
parent-teacher meeting
wywiadówka
school trip
wycieczka szkolna
school uniform
mundurek szkolny
summer holiday
wakacje
winter holiday
ferie
teach
uczyć
timetable
plan lekcji
year/form
klasa (rok nauczania)
after-school club
koło zainteresowań
charity event
impreza dobroczynna
graduation ceremony
uroczystość rozdania świadectw ukończenia szkoły średniej
life skills classes
zajęcia z przydatnych umięjętności życiowych
science fair
piknik naukowy
set books
lektury szkolne
term
semestr