Level 7 Level 9
Level 8

1 - Zwroty


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
be afraid of
bać się czegoś
be angry with sb
być złym na kogoś
be keen on sth
interesować się czymś
change your mind
zmienić zdanie
good at sth
dobry w czymś
be fond of sth
lubić coś
put sb in a good mood
wprawić kogoś w dobry nastrój
put sb in a bad mood
wprawić kogoś w zły nastrój
sense of humour
poczucie humoru