Level 2
Level 1

Những ý tưởng giúp kéo tôi khỏi vũng lầy thất bại


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Gia tăng lợi nhuận theo cấp số nhân
Chính sự nhiệt tình, cháy hết mình trong công việc sẽ giúp bạn tăng thu nhập hàng chục lần. Để trở nên nhiệt tình bạn phải có tâm thế và hành động nhiệt tình.
Chăm chỉ và làm đủ số lần hàng ngày
Hãy cho tôi một người bình thường, một người có thể ra ngoài và tha thiết kể câu chuyện của mình với bốn hay năm người mỗi ngày và tôi sẽ cho quý vị thấy một anh chàng thành công. Walter LeMar Talbot.
Hiểu luật bình quân
Khi bạn gọi điện dù bạn có hẹn được gặp trực tiếp hay không, bạn đều kiếm được tiền.
Đẩy lùi kẻ thù lớn nhất
Nói trước đám đông là nỗi sợ lớn nhất. Hãy tham gia các sân chơi và khoá học để giúp bạn nói tốt trước đám đông. Học thuật hùng biện.
Suy nghĩ và lập kế hoạch
Kế hoạch hàng ngày, tuần, tháng, quý, năm chính là bản đồ đi đến thành công. Không bản đồ, không đến đích.