Level 1 Level 3
Level 2

Prepositions


67 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
om
about
ovenfor
above
på tvers
across
etter
after
mot
against
blant
among
rundt
around
som
as
at
før
before
bak
behind
nedenfor
below
under
beneath
ved siden
beside
mellom
between
utover
beyond
men
but
av
by
til tross
despite
ned
down
i løpet av
during
unntatt
except
for
for
fra
from
i
in
innsiden
inside
inn
into
i nærheten
near
neste
next
av
of
on
motsatt
opposite
ut
out
utenfor
outside
over
over
pluss
plus
per
per
runde
round
siden
since
enn
than
gjennom
through
til
till
til
to
mot
towards
under
under
i motsetning
unlike
til
until
opp
up
via
via
med
with
innen
within
uten
without
i henhold til
according to
på grunn av
due to
i nærheten av
near, close to
bortsett fra
apart from
langt fra
far from
innsiden av
inside of
i stedet for
instead of
nær
near
ved siden av
beside
så langt som
as far as
i tillegg
in addition
foran
in front of
på tross av
in spite of
på vegne av
on behalf of
på toppen av
on top of