Level 39 Level 41
Level 40

Возвратные глаголы


43 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
keltis keliasi kėlėsi
вставать
gultis gulasi gulėsi
ложиться
praustis prausiasi prausėsi
умываться
šukuotis šukuojasi šukavosi
расчесываться
valytis valosi valėsi
чистить
aš valausi dantis
я чищу зубы
skustis skutasi skutosi
бриться
maudytis maudosi maudėsi
купаться
dažytis dažosi dažėsi
краситься
tikėtis tikisi tikėjosi
надеяться
aš tikiuosi, kad...
я надеюсь, что...
ko tu tikiesi?
на что ты надеешься?
ji tikisi, kad išlaikys egzaminą
она надеется, что сдаст экзамен
mes tikimės gero oro
мы надеемся на хорошую погоду
nejaugi jūs dar tikitės, kad...
неужели вы еще надеетесь, что...
pirktis perkasi pirkosi
покупать (для себя)
nusipirkti nusiperka nusipirko
купить (для себя)
prasidėti prasideda prasidėjo
начаться
baigtis baigiasi baigėsi
закончиться
džiaugtis džiaugiasi džiaugėsi
радоваться
domėtis domisi domėjosi
интересоваться
kuo tu domiesi?
чем ты интересуешься?
aš domiuosi muzika
я интересуюсь музыкой
aš nekuo nesidomiu
я ничем не интересуюсь
sektis sekasi sekėsi
удаваться, ладиться
man nesiseka
мне не везет
ilsėtis ilsisi ilsėjosi
отдыхать
juoktis juokiasi juokėsi
смеяться
iš ko tu juokiesi?
над кем ты смеешься?
šypsotis šypsosi šypsojosi
улыбаться
nagi, nusišypsok
ну же, улыбнись
stengtis stengiasi stengėsi
стараться
pasistenk
постарайся
jaudintis jaudinasi jaudinosi
волноваться, тревожиться
dėl ko tu jaudiniesi?
из-за чего ты волнуешься?
nervintis nervinasi nervinosi
нервничать
jaustis jaučiasi jautėsi
чувствовать себя
kaip tu jautiesi?
как ты себя чувствуешь?
tartis tariasi tarėsi
советоваться
reikėjo pasitarti su manimi
нужно было посоветоваться со мной
skolintis skolinasi skolinosi
брать в долг
ruoštis ruošiasi ruošėsi
готовиться
aš ruošiuosi atostogoms
я готовлюсь к отпуску