Level 2
Level 1

New level


52 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ad acta
Među spise
Ad arma!
K oružju! (Na posao!)
Ad hoc
Za to (upravo za to, posebno radi...)
Ab initio
Od početka
Ad notam
Na znanje
Alea iacta est
Kocka je bačena
Amicus certus in re incerta cernitur
Pravi se prijatelj poznaje u nevolji
Alma mater
Majka hraniteljica (naziv za sveučilište)
Ante alpha et beta
Prije alfe i bete (prije svega)
Aurora Musis amica
Zora je prijateljica Muzama
Bonorum vita vacua est metu
Život je čestitih ljudi bez straha
Carpe diem
Iskoristi dan
Clara pacta, boni amici
Čisti računi, duga ljubav
Contra bonos mores
Protiv dobrih običaja
Condicio sine qua non
Jedino pod tim uvjetom
Cuneus cuneum trudit
Klin se klinom izbija
De lingua stulta incommoda multa
Od glupog jezika mnogo neugodnosti
Desunt multa
Mnogo toga nedostaje
Dura lex, sed lex
Okrutan zakon, ali zakon
Exempli gratia
Radi primjera (kao primjer)
Finis coronat opus
Konac (kraj) djelo krasi
Fortunae rota
Kolo sreće
Gutta lapidem cavat
Kap dubi kamen
Hic et nunc
Ovdje i sada
Historia est magistra vitae
Povijest je učiteljica života
Hoc loco
Na ovom mjestu
Homo sum:humani nihil a me alienum puto
Čovjek sam: ništa ljudsko ne smatram sebi stranim
Honoris causa
Radi počasti (iz počasti)
Horribile auditu
Strašno za čuti
In absentia
U odsutnosti
In praesentia
U prisutnosti
In barbam
(Reći) u bradu, u brk, u lice
In dubio pro reo
U slučaju sumnje treba suditi u korist tuženoga
Inscitia mater arrogantiae
Neznanje je majka drskosti
Manu propria (M.P.)
Vlastoručno
Non omne, quod nitet aurum est
Nije zlato sve što sja
Omne nimium nocet
Sve što je previše, škodi
Sapiens omnia sua secum portat
Mudrac sve svoje nosi za sobom
Pacta sunt servanda
Ugovor obvezuje (ugovore valja poštivati)
Pars pro toto
Dio umjesto cjeline
Post nubila Phoebus
Poslije kiše dolazi sunce
Pro forma
Radi forme
Repetitio est mater studiorum
Ponavljanje je majka mudrusti
Quorum (praesentia sufficit)
Kvorum (dovoljna je prisutnost)
Similia similibus gaudent
Jednako se veseli jednakom
Si duo faciunt idem, non est idem
Ako dvojica čine isto, nije isto
Societas leonina
Lavlje društvo
Summa summarum
Sve u svemu
Veni, vidi, vici
Dođoh, vidjeh, pobijedih
Veritatis oratio simplex est
Jednostavan je govor istine
Vis maior
Viša sila (nepredvidiv slučaj)
Volens, nolens
Htio-ne htio