Level 2
Level 1

Nhập môn làm giàu


4 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Tích cực mỗi ngày
Tâm thế của bạn mỗi ngày sẽ quyết định thành công của bạn. Suy nghĩ và hàng động tích cực sẽ thu hút người và việc tích cực đến với bạn.
Tri thức chỉ là sức mạnh tiềm ẩn
Tri thức thành sức mạnh thực sự khi được kết hợp với hành động.
Tôn trọng bản thân
Sẽ giúp người khác tôn trọng bạn
Tính cách chính trực
Là gốc rễ của thành công bền vững.