Level 4 Level 6
Level 5

Tháng tư - Đặt mục tiêu


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
1. Tin làm được, sẽ làm được
Nếu bạn tin tưởng rằng mình làm được điều đó, bạn sẽ làm được.
2. Thường xuyên nói thì sẽ tin
Cuối cùng, bạn sẽ tin tưởng bất cứ thứ gì bạn thường xuyên nói với bản thân mình, dù đó không phải là sự thật.
3. Không tin, đừng làm người khác tin
Nếu bản thân bạn không tin vào điều đó thì đừng yêu cầu người khác làm vậy.
4. Sức mạnh và lòng tin
Sức mạnh sẽ đến với ai có lòng tin vào nó.
5. Kẻ lừa đảo đang tự lừa gạt chính mình
Những kẻ lừa đảo phải làm việc cực nhọc hơn và cũng phải trả giá nhiều hơn cho những gì họ lấy mất từ cuộc sống, nhưng họ đang tự lừa gạt chính mình khi tin rằng họ có được nhiều hơn mà chẳng mất gì.
6. Không ai có quyền đặt ra giới hạn cho bạn
Nếu có ai đó nói với bạn rằng bạn không thể làm việc đó, hãy hỏi anh ta đã đạt được những thành công vĩ đại nào để có tư cách đặt ra giới hạn cho bạn.
7. Đường cũ kết quả cũ
Nếu bạn tiếp tục đi con đường mình đang đi thì 10 năm sau bạn sẽ ở đâu.
8. Chỉ làm tốt hơn
Đừng bao giờ phá huỷ bất cứ thứ gì trừ phi bạn đã chuẩn bị để xây thứ tốt hơn tại vị trí đó.
9. Nhân quả trong cuộc sống
Bạn muốn gì từ cuộc sống và bạn có gì đáp lại để có quyền được đòi hỏi như vậy?
10. Tập trung vào thứ mình muốn
Người thành công để tâm trí mình tập trung vào những thứ họ muốn có, chứ không phải những thứ họ không muốn trong cuộc sống.
11. Không thoả hiệp
Nếu từ chối thoả hiệp, bạn sẽ có những gì mình muốn.
12. Đừng bận tâm vào quá khứ
Đừng bao giờ bận tâm đến những việc mình làm trong quá khứ mà hãy chú tâm vào những dự định của bạn trong tương lai.
13. Thứ duy nhất tồn tại vĩnh viễn
Trong vũ trụ này là những gì bạn tạo dựng bên trong tâm trí mình.
14. Nếu bạn không biết mình muốn gì
Từ cuộc sống, bạn nghĩ mình sẽ nhận được gì: chẳng có gì đáng giá!
15. Chắc chắn về thứ bạn muốn
Từ cuộc sống và phải chắc chắn gấp đôi về những gì bạn sẽ đáp lại cuộc sống.
16. Tìm hiểu kỹ về thứ mình khát khao nhất
Bạn phải tìm hiểu thật kỹ càng về những thứ bạn khát khao nhất.
17. Định nghĩa thông thái
Thông thái là biết mình muốn gì và không muốn gì rất rõ ràng!
18. Đặt mục tiêu cao
Khi lựa chọn mục tiêu cho cuộc đời mình, hãy đặt ra những mục tiêu thật cao, vì dù mục tiêu của bạn cao đến đâu, thành công của bạn cũng có thể thấp hơn một chút.
19. Không biết, không cơ hội
Nếu bạn không biết mình muốn gì, đừng nói rằng bạn chưa bao giờ có cơ hội.
20. Thế giới tươi đẹp khi bạn biết chính xác bạn muốn gì
Thế giới luôn tươi đẹp với những người biết chính xác mình mong chờ điều gì từ cuộc sống và đang mải mê tìm kiếm chúng.
21. Không mục tiêu chính xác, cụ thể giống thuyền không la bàn
Một người không có mục tiêu chính xác và cụ thể nào giống như một con tàu không có la bàn vậy.
22. Xuất phát điểm người thành công
Xuất phát điểm của một người muốn thành công phải có là một khát khao cháy bỏng để tồn tại và theo đuổi.
23. Ý chí
Ý chí là kết quả tự nhiên của mục tiêu rõ ràng được thể hiện qua những hành động kiên trì, dựa trên sự chủ động cá nhân.
24. Tàu không bánh lái
Và một người không mục đích cuối cùng cũng bị mắc cạn trên sa mạc.
25. Trung thực và chăm chỉ là tốt nhưng chưa đủ
Người muốn thành công phải hướng chúng đến một mục đích lớn lao và rõ ràng.
26. Sống không mục đích lớn và rõ ràng
Chẳng hứa hẹn điểu gì ngoài một cuộc sống nhạt nhẽo.
27. Nếu bạn không có mục tiêu lớn nào
Bạn sẽ bị cuốn trôi đến thất bại.
28. Bạn sẽ không bao giờ vĩ đại hơn
Những suy nghĩ chi phối tâm trí bạn.
29. Tiến triển phụ thuộc tâm trí
Mọi tiến triển trong cuộc sống của bạn bắt đầu từ chính tâm trí bạn và cũng kết thúc tại đó.
30. Kiên định thực hiện mục tiêu
Là nguyên tắc thành công đầu tiên và có lẽ là quan trọng nhất.