Level 4 Level 6
Level 5

Porównywanie (comparing)


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Poland is bigger than Italy
Polska jest większa od Włoch
Poland is a little / slightly smaller than Norway.
Polska trochę mniejsza niż Norwegia.
A car is a lot / much faster than a bike
Samochód jest o wiele szybszy niż rower.
Reading is not as much fun as watching TV
Czytanie nie jest takie fajne jak oglądanie TV
Poland is almost as big as Norway.
Polska jest prawie tak duża jak Norwegia
Polish is more difficult than English.
(Język) polski jest trudniejszy niż angielski
Spanish is not as difficult as German.
(Język) hiszpański nie jest tak trudny jak niemiecki.
In Europe Spanish is less popular as a foreign language than French
W Europie (Język) hiszpański jest mniej popularny jako język obcy niż francuski
For me family is more important than work.
Dla mnie rodzina jest ważniejsza niż praca.
Which of the questions is the most difficult?
Które z pytań jest najtrudniejsze?
The Orinoco is about twice as long as the Vistula.
Orinoko jest dwa razy dłuższa niż Wisła.
The Orinoco is twice the length of the Vistula.
Orinoko jest dwa razy dłuższa niż Wisła.
Mongolia is about 5 times the size of Poland.
Mongolia jest ok. 5 razy większa niż Polska
The Nile is the longest of all rivers in the world.
Nil jest najdłuższą ze wszystkich rzek na świecie.
Poland is the sixth biggest country in the EU.
Polska jest 6 co do wielkości krajem Unii.
He is one of the most famous actors in the world.
On jest jednym z najsławniejszych aktorów na świecie
This is the least difficult test of all.
To jest najmniej trudny test ze wszystkich.
the less you know, the better for you
im mniej wiesz, tym lepiej dla ciebie
The faster you drive, the more dangerous it is
Im szybciej prowadzisz, tym niebezpieczniejsza jest jazda
Nowadays fewer people smoke than 20 years ago.
Obecnie mniej ludzi pali niż 20 lat temu.
Nowadays not as many people smoke as 20 years ago
Obecnie nie tak dużo ludzi pali jak 20 lat temu