Level 5 Level 7
Level 6

Past Simple vs Past Continuous vs Past Perfect


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
What were you doing last night?
Co pan robił wczoraj wieczorem?
They stopped me when I was doing 100 miles per hour.
Zatrzymali mnie kiedy jechałem z prędkością 100 mil na godz.
She was making dinner while I was playing with the kids.
Robiła obiad podczas gdy jak bawiłem się z dziećmi.
As I was reading the paper, I heard a loud noise.
Kiedy czytałem gazetę, usłyszałem głośny hałas.
She made dinner while I played with the children.
Zrobiła obiad w czasie gdy ja bawiłem się z dziećmi
He was washing the floor when I came home.
Mył podłogę kiedy przyszedłem do domu.
When I came home, he washed the floor.
Kiedy przyszedłem do domu, umył podłogę.
He had washed the floor when I came back.
Już umył połogę kiedy wróciłem.
I couldn't remember where I had put my wallet.
Nie mogłem sobie przypomnieć, gdzie położyłem portfel.
When we finally arrived, everybody had already left.
Kiedy wreszcie dotarliśmy, wszyscy już wyjechali.
I ran for about a mile and walked the rest of the way.
(Prze)biegłem około mili, a resztę drogi (prze)szedłem.
I was wondering if you would like to visit me?
Zastanawiałem się, czy (nie) zechciałbyć mnie odwiedzić?