Level 6
Level 7

1 i 2 tryb warunkowy


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
If he finds out, we will be in trouble.
Jeśli on się dowie, będziemy w kłopocie.
What if nobody wants to take part in the course?
A co jeśli nikt nie będzie chciał wziąć udziału w kursie?
I'll let you know if there are any problems.
Dam ci znać jeśli będą jakieś problemy.
I won't be able to do it unless you help me.
Nię będę umiał tego zrobić, chyba że mi pomożesz.
Unless we hurry up, we will be late.
Jeśli się nie pospieszymy, spóźnimy się.
If I don't come back by 9, call the police.
Jeśli nie wrócę do 9, dzwoń na policję.
We're going to lose customers unless we improve our product.
Stracimy klientów, chyba że ulepszymy nasz produkt
If I knew, I would tell you.
Gdybym wiedział, to bym ci powiedział
What if we started a company together?
A gdybyśmy tak założyli razem firmę?
I wouldn't do it even if you paid me.
Nie zrobiłbym tego nawet gdybyś mi zapłacił.
Your article would be better if there were more examples.
Twój artykuł byłby lepszy gdyby było więcej przykładów.
I wouldn't take a job which was so badly paid.
Nie wzięłabym pracy, która byłaby tak źle opłacana.
What would you do if you were me?
A co ty byś zrobił na moim miejscu?