1
Ready to learn
Lekcija 1 (imenice)
2
Ready to learn
Lekcija 1 (imenice) - kanji
3
Ready to learn
Lekcija 1 (glagoli)
4
Ready to learn
Lekcija 1 (glagoli) - kanji
5
Ready to learn
Lekcija 1 (pridjevi, prilozi, fraze, sufiksi)
6
Ready to learn
Lekcija 1 (pridjevi, itd) - kanji
7
Ready to learn
Lekcija 1 (dodatno)
8
Ready to learn
Lekcija 1 (dodatno) - kanji
9
Ready to learn
Lekcija 2 (imenice i pridjevi)
10
Ready to learn
Lekcija 2 (imenice i pridjevi) 漢字
11
Ready to learn
Lekcija 2 (glagoli)
12
Ready to learn
Lekcija 2 (glagoli) 漢字
13
Ready to learn
Lekcija 2 (prilozi i drugi izrazi, brojači)
14
Ready to learn
Lekcija 2 (prilozi itd.)  漢字
15
Ready to learn
Lekcija 3 (imenice)
16
Ready to learn
Lekcija 3 (imenice) 漢字
17
Ready to learn
Lekcija 3 (glagoli)
18
Ready to learn
Lekcija 3 (glagoli) 漢字
19
Ready to learn
Lekcija 3 (pridjevi, prilozi, fraze, sufiksi)
20
Ready to learn
Lekcija 3 (pridjevi itd.) 漢字
21
Ready to learn
Lekcija 3 (dodatno)
22
Ready to learn
Lekcija 3 (dodatno) 漢字
23
Ready to learn
Lekcija 4 (imenice i pridjevi)
24
Ready to learn
Lekcija 4 (imenice i pridjevi) 漢字
25
Ready to learn
Lekcija 4 (う- glagoli)
26
Ready to learn
Lekcija 4 (う- glagoli) 漢字
27
Ready to learn
Lekcija 4 (る- glagoli i nepravilni glagoli)
28
Ready to learn
Lekcija 4 (る- glagoli itd.) 漢字
29
Ready to learn
Lekcija 4 (prilozi i drugi izrazi)
30
Ready to learn
Lekcija 4 (prilozi i drugi izrazi) 漢字
31
Ready to learn
Lekcija 5 (imenice)
32
Ready to learn
Lekcija 5 (glagoli)
33
Ready to learn
Lekcija 6 (imenice i pridjevi)
34
Ready to learn
Lekcija 6 (imenice i pridjevi) 漢字
35
Ready to learn
Lekcija 6 (う- glagoli)
36
Ready to learn
Lekcija 6 (う- glagoli) 漢字
37
Ready to learn
Lekcija 6 (る- glagoli i nepravilni glagoli)
38
Ready to learn
Lekcija 6 (る- glagoli itd.) 漢字
39
Ready to learn
Lekcija 6 (prilozi i drugi izrazi)
40
Ready to learn
Lekcija 6 (prilozi i drugi izrazi) 漢字
41
Ready to learn
Lekcija 7 (imenice i pridjevi)
42
Ready to learn
Lekcija 7 (う- glagoli)
43
Ready to learn
Lekcija 7 (る- glagoli i nepravilni glagoli)
44
Ready to learn
Lekcija 7 (prilozi i drugi izrazi)
45
Ready to learn
Lekcija 8 (imenice i pridjevi)
46
Ready to learn
Lekcija 8 (う- glagoli)
47
Ready to learn
Lekcija 8 (る- glagoli i nepravilni glagoli)
48
Ready to learn
Lekcija 8 (prilozi i drugi izrazi)
49
Ready to learn
Lekcija 9 (imenice)
50
Ready to learn
Lekcija 9 (う- glagoli)
51
Ready to learn
Lekcija 9 (る- glagoli i nepravilni glagoli)
52
Ready to learn
Lekcija 9 (pridjevi, prilozi i drugi izrazi)
53
Ready to learn
Lekcija 10 (imenice)
54
Ready to learn
Lekcija 10 (pridjevi)
55
Ready to learn
Lekcija 10 (う- glagoli)
56
Ready to learn
Lekcija 10 (る- glagoli i nepravilni glagoli)
57
Ready to learn
Lekcija 10 (prilozi i drugi izrazi)
58
Ready to learn
Lekcija 11 (imenice)
59
Ready to learn
Lekcija 11 (う- glagoli)
60
Ready to learn
Lekcija 11 (る- glagoli i nepravilni glagoli)
61
Ready to learn
Lekcija 11 (pridjevi, prilozi i drugi izrazi)