Level 3 Level 5
Level 4

Liczebniki


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
jedan
jeden
dva
dwa
tri
trzy
četiri
cztery
pet
pięć
šest
sześć
sedam
siedem
osam
osiem
devet
dziewięć
deset
dziesięć
jedanaest
jedenaście
dvanaest
dwanaście
trinaest
trzynaście
četrnaest
czternaście
petnaest
piętnaście
šesnaest
szesnaście
sedamnaest
siedemnaście
osamnaest
osiemnaście
devetnaest
dziewiętnaście
dvadeset
dwadzieścia
dvadeset jedan
dwadzieścia jeden
dvadeset dva
dwadzieścia dwa
dvadeset tri
dwadzieścia trzy
dvadeset četiri
dwadzieścia cztery
dvadeset pet
dwadzieścia pięć
trideset
trzydzieści
četrdeset
czterdzieści
pedeset
pięćdziesiąt
šezdeset
sześćdziesiąt
sedamdeset
siedemdziesiąt
osamdeset
osiemdziesiąt
devedeset
dziewięćdziesiąt
sto
sto
dvjesta
dwieście
trista
trzysta
četristo
czterysta
petsto
pięćset
šesto
sześćset
sedamsto
siedemset
osamsto
osiemset
devetsto
dziewięćset
tisuća
tysiąc
dvije tisuće
dwa tysiące
tri tisuće
trzy tysiące
četiri tisuće
cztery tysiące
pet tisuća
pięć tysięcy
sto tisuća
sto tysięcy
milijuna
milion
sto dvadeset pet
sto dwadzieścia pięć
tisuću dvjesta trideset tri
tysiąc dwięście trzydzieści trzy