Level 5 Level 7
Level 6

Data


43 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Datum
Data
Kalendar
Kalendarz
Ponedjeljak
Poniedziałek
Utorak
Wtorek
Srijeda
Środa
četvrtak
Czwartek
Petak
Piątek
Subota
Sobota
Nedjelja
Niedziela
Vikend
Weekend
Siječanj
Styczeń
Veljača
Luty
Ožujak
Marzec
Travanj
Kwiecień
Svibanj
Maj
Lipanj
Czerwiec
Srpanj
Lipiec
Kolovoz
Sierpień
Rujan
Wrzesień
Listopad
Październik
Studeni
Listopad
Prosinac
Grudzień
Dnevno
Dziennie
Tjedno
Tygodniowo
Mjesečno
Miesięcznie
Godišnje
Rocznie
Danas je dvadeset listopada
Dziś jest 20 października
Trinaest siječnja dvije tisuće petnaest godina
Trzynasty stycznia 2015 roku
U ponedjeljak
W poniedziałek
U petak
W piątek
u siječnju
W styczniu
u veljači
W lutym
u ožujku
W marcu
u travnju
W kwietniu
u svibnju
W maju
u lipnju
W czerwcu
u srpnju
W lipcu
u kolovozu
W sierpniu
u rujnu
We wrześniu
u listopadu
W październiku
u studenom
W listopadzie
u prosincu
W grudniu
U 2011 godini
W roku 2011