Level 14 Level 16
Level 15

В. Хлебников "Вечер. Тени. Сени. Лени..."