72 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
wake up
budzić się
deal with
radzić sobie
call back
odzwonić
look forward to
nie móc się doczekać
bring up
wychowywać / poruszać (temat)
fall out
pokłócić się / wypaść
call off
odwołać
give up
poddać się / zrezygnować
make up
pogodzić się / malować się / stworzyć / zmyślać
in general
ogólnie / generalnie
as far as I know
o ile mi wiadomo
get rid of
pozbyć się
more or less
mniej więcej
run errands
załatwiać sprawy
keep in mind
pamiętać
in order to
po to aby
in a way
w pewnym sensie
make sense
mieć sens
be one's cup of tea
być w czyimś guście
a piece of cake
bułka z masłem
on the one hand
z jednej strony
on the other hand
z drugiej strony
make sure
upewnić się
look up
sprawdzić
put down
odłożyć, poniżać, zapisać, uśpić zwierzę
turn up
pojawić się
break down
zepsuć się, załamać się
put off
przełożyć, zniechęcić
be going to the dogs
schodzić na psy
for a song
bardzo tanio
with flying colours
śpiewająco (zdać)
cheer up
rozweselić, pocieszyć
look after
opiekować się
watch out
uważać
carry on
kontynuować
go on
kontynuować
grow up
dorosnąć
be fed up with
mieć dosyć
look up to
podziwiać, szanować
be all ears
zamienić się w słuch
keep an eye on
mieć na oku (opieka)
have your eye on
mieć na oku (zakupy)
sick and tired
mający dosyć, powyżej uszu
have in common
mieć coś wspólnego
have the time of your life
wspaniale się bawić
live up to expectations
sprostać oczekiwaniom
way too
o wiele zbyt
change your mind
zmienić zdanie
have no idea
nie mieć pojęcia
cost a fortune
kosztować fortunę
turn into
zamienić się w
come back
wrócić
come down with
zachorować na
stand in for
zastąpić
take up
zacząć (hobby, sport)
break up
zerwać, rozstać się
turn down
odrzucić, sciszyć
do up
remontować, dekorować
run out of
zabraknąć
look for
szukać
set off
wyruszyć
put up
powiesić, przenocować
cut down on
ograniczyć
get on with
dogadywać się z
be over the moon
być w siódmym niebie
be on cloud nine
być w siódmym niebie
in a nutshell
w skrócie
out of this world
nieziemski
do a favour
wyświadczyć przysługę
on your own
samemu, samodzielnie
peace and quiet
święty spokój
stick to the plan
trzymać się planu