Level 3 Level 5
Level 4

New level


37 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kolor czerwony
odczyn kwasowy, wskaźnik oranż metylowy, kolor ...
kolor żółty
odczyn zasadowy, wskaźnik oranż metylowy, kolor ...
kolor pomarańczowy
odczyn obojętny, wskaźnik oranż metylowy, kolor ...
barwa malinowa
odczyn zasadowy, wskaźnik fenoloftaleina, barwa ...
barwa czerwona
odczyn kwasowy, uniwersalny papierek wskaźnikowy, barwa ...
barwa zielona
odczyn zasadowy, uniwersalny papierek wskaźnikowy, barwa ...
barwa żółta
odczyn obojętny, uniwersalny papierek wskaźnikowy, barwa ...
wskaźniki odczynu
substancje, które zmieniają barwę w zależności od odczynu roztowu
elektrolity
związki chemiczne, których roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny
stężenie procentowe
masa substancji rozpuszczonej / masa roztworu razy 100%
kwas siarkowodorowy
słaby kwas nieorganiczny, beztlenowy, trujący, zapach zgniłych jaj
kwas siarkowy (VI)
mocny kwas nieorganiczny, tlenowy, żrący, bezwonny, zwęgla substancje organiczny (pochłania wodę z ich cząsteczek), oleista ciecz, bezbarwny
kwas siarkowy (IV)
słaby kwas nieorganiczny, tlenowy, nietrwały, właściwości bielące , zapach tlenku siarki (IV) ciecz, bezbarwny
kwas chlorowodorowy
kwas nieorganiczny, beztlenowy, żrący, ciecz, bezbarwny, roztwór stężony "dymi"
Br Cl F H I N O
Pierwiastki, które występują w postaci cząsteczek dwuatomowych; symbole pierwiastków w kolejności alfabetycznej
reszta kwasowa
atom lub grupa atomów znajdujące się w cząsteczce każdego kwasu obok wodoru
kwas azotowy (V)
kwas tlenowy, ostry zapach, żrący, właściwości utleniające, powoduje żółknięcie białek w reakcji ksantoproteinowej, ciecz
reakcja ksantoproteinowa
reakcja charakterystyczna białek ze stężonym roztworem kwasu azotowego
kwaśne opady
zjawisko powodujące degradację środowiska naturalnego; jego przyczyną są obecne w atmosferze tlenki kwasowe
kwas beztlenowy
powstaje w reakcji chemicznej wodór + niemetal a potem rozpuszczenie produktu w wodzie
kwas tlenowy
powstaje w reakcji chemicznej tlenek niemetalu + woda
grupa wodorotlenkowa
grupa składająca się z atomu tlenu i atomu wodoru
wapno palone
nazwa zwyczajowa tlenku wapnia
wapno gaszone
nazwa zwyczajowa wodorotlenku wapnia
woda wapienna
nazwa zwyczajowa nasyconego roztworu wodorotlenku wapnia
mleko wapienne
nazwa zwyczajowa zawiesiny wodorotlenku wapnia w wodzie
zaprawa wapienna
nazwa zwyczajowa mieszaniny wodorotlenku wapnia z piaskiem i wodą
odczyn zasadowy
skala pH > 7; stężenie jonów H+ < stężenia jonów OH-; odczyn ...
odczyn kwasowy
skala pH < 7; stężenie jonów H+ > stężenia jonów OH-; odczyn ...
zasada
wodorotlenek rozpuszczony w wodzie; produkt reakcji chemicznej : tlenek metalu aktywnego + woda
zasada + wodór
produkty reakcji chemicznej : metal aktywny (grupa 1 i 2) + woda
sole
związki chemiczne, które zawierają kationy metalu (lub kationy amonu) oraz aniony reszty kwasowej
NH4
wzór sumaryczny amonu
NH3
wzór sumaryczny amoniaku
NH4HCO3
wodorowęglan amonu, amoniak do pieczenia, wzór sumaryczny
minerał
pierwiastek lub związek chemiczny, który powstał naturalnie; ma strukturę krystaliczną i określony skład chemiczny
reakcja zobojętnienia
reakcja wodorotlenku z kwasem, jak się nazywa