Level 4
Level 5

New level


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
HCl
wzór sumaryczny produktu, który powstał w wyniku rozpuszczenia chlorowodoru (gazu) w wodzie
H2S
wzór sumaryczny produktu, który powstał w wyniku rozpuszczenia siarkowodoru w wodzie
H2SO4
wzór sumaryczny produktu, który powstał w wyniku reakcji SO3 + H20
H2SO3
wzór sumaryczny produktu, który powstał w wyniku reakcji SO2+ H2O
HNO3
wzór sumaryczny produktu, który powstał w wyniku reakcji N2O5 + H2O
H2CO3
wzór sumaryczny produktu, który powstał w wyniku reakcji CO2 + H2O
H3PO4
wzór sumaryczny produktu, który powstał w wyniku reakcji P4O10 + 6 H20
NaOH i H2
wzory sumaryczne produktów, które powstały w wyniku reakcji 2 Na + 2 H2O
Ca(OH)2 i H2
wzory sumaryczne produktów, które powstały w wyniku reakcji Ca + 2 H2O
Mg(OH)2
wzor sumaryczny produktu, który powstał w wyniku reakcji MgO + H2O
Cu(OH)2 i NaCl
wzory sumaryczne produktów, które powstały w wyniku reakcji CuCl2 + 2 NaOH