Level 6 Level 8
Level 7

151 - 175


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
stelen, stal, gestolen
to steal
stellen, stelde, gesteld
to put, place; to adjust, focus, fix; to suppose; to compose (letter)
sterven, stierf, zijn gestorven
to die
stijgen, steeg, zijn gestegen
to climb, mount, rise, go up, increase
storen, stoorde, gestoord
to disturb, interrupt
stoten, stootte, gestoten
to push, kick, bump, shock, scandalize;
stoten, stootte, zijn gestoten
to strike (up against), come upon
strijden, streed, gestreden
to fight, struggle
studeren, studeerde, gestudeerd
to study
sturen, stuurde, gestuurd
to send
tekenen, tekende, getekend
to draw, sign; to mark, typify
tellen, telde, geteld
to count; to be of account
treffen, trof, getroffen
to hit, strike, meet
trekken, trok, getrokken
to draw, pull, tug
trekken, trok, zijn getrokken
to go, march, migrate (toward a place)
vallen, viel, zijn gevallen
to fall
vangen, ving, gevangen
to catch, capture
varen, voer, gevaren
to sail, travel (by boat)
varen, voer, zijn gevaren
to sail, travel (by boat) (toward a place)
vechten, vocht, gevochten
to fight, battle, combat
veranderen, veranderde, hebben/zijn veranderd
to change, alter
verdwijnen, verdween, zijn verdwenen
to disappear
vergeten, vergat, hebben/zijn vergeten
to forget
vergissen, vergiste, vergist
(ref.) to be mistaken
verklaren, verklaarde, verklaard
to explain, interpret (text); to declare (war, guilty)
verliezen, verloor, verloren
to lose
verrassen, verraste, verrast
to surprise