Level 14 Level 16
Level 15

How Much, How Many?


67 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en/ena
1
milijon
1,000,000
dva/dve
2
trije/tri
3
štirje/štiri
4
pet
5
šest
6
sedem
7
osem
8
devet
9
deset
10
enajst
11
dvanajst
12
trinajst
13
štirinajst
14
petnajst
15
šestnajst
16
sedemnajst
17
osemnajst
18
devetnajst
19
dvajset
20
enaindvajset
21
dvaindvajset
22
trideset
30
štirideset
40
petdeset
50
sto
100
osemsto
800
devetsto
900
tisoč
1000
tisoč devetsto sedeminosemdeset
1987
dva tisoč
2000
ducat
a dozen
par
a few (a pair)
malo
a little
veliko
a lot
Imate kaj denarja?
Do you have any money?
Imate dovolj denarja?
Do you have enough money?
dovolj
enough
peti
fifth
prvi
first
petsto
500
četrti
fourth
Koliko kosov?
How many pieces?
Koliko vam dolgujem?
How much do I owe you?
Koliko hočete za to?
How much do you want for this?
Koliko to stane?
How much does this cost?
Koliko je to?
How much is that?
Koliko bo to stalo?
How much will that cost?
Koliko si star?
How old are you?
Je to dovolj?
Is this enough?
To je zastonj
It's for free
zadnji
last
manj
less
več
more
naslednji
next
premalo
too little
nič
nothing
nekaj čez dvajset
over 20
precej
quite a lot
drugi
second
šesti
sixth
nekaj
some
deset tisoč
10,000
tretji
third
preveč
too much
Kakšna je cena?
What's the price?