Level 17 Level 19
Level 18

Expressing Opinions, Wants, Etc.


41 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
daj no daj
Come on
brez skrbi
Don't worry
strinjam se
I agree
lahko
I can
ne morem
I can't
ne strinjam se
I don't agree
ne vem
I don't know
ni mi všeč
I don't like it
mislim, da ne
I don't think so
nočem
I don't want to
dvomim
I doubt it
vem
I know
všeč mi je
I like this
to imam rajši
I prefer this
mislim, da
I think so
hočem
I want to
želim
I wish
rad bi
I would like
imam srečo
I'm lucky
prepričan sem
I'm sure
imam smolo
I've got bad luck
vseeno je
It doesn't matter
zdi se tako
It seems so
zabavno je
It's amusing
slabo je
it's bad
dolgčas je
it's boring
dobro je
it's good
nemogoče
it's not possible
čudno je
it's strange
mogoče
maybe / perhaps
nikakor ne
no way
ni prav
not right
prav
o.k.
verjetno
probably
prav gotovo
surely
prav je
that's right
ni treba
you don't have to
smeš
you may
ne smeš
you musn't
moraš
You must
prav imaš
You're right