Level 18 Level 20
Level 19

Getting There, Luggage, Meeting


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ameriške, kanadske, avstralske?
American, Canadian, Australian?
turistični vizum, prosim
a tourist visa, please
imate kaj za prijaviti?
anything to declare?
v garderobo
baggage check room
Mi zamenjate tristo dolarjev?
Can you change 300 dollars?
kar za mano
follow me
pripravite potne liste
get your passport ready
kako ste potovali?
How was your trip?
zamenjati moram denar
I have to change money
najeti moram avto
I have to rent a car
Grem pogledat, kje je telefon
I'm going to find a telephone
Je to vaša prtjaga?
Is this your luggage?
Odprite, prosim... v redu
open it please... o.k.
osebne stvari
personal belongings
Nosač! Kje je kak nosač?
Porter! I need a porter.
k nam domov
to our home
na taksi
to the taxi
Kaj imate v tem kovčku?
What is in the suitcase?
Kakšne dolarje?
What kind of dollars?
Kje so vozički za prtljago?
Where are the luggage carts?
Kam gremo?
Where are we going?
Kam naj peljem?
Where would you like me to take it?
želite, da vam peljem prtljago?
Would you like me to take your luggage?
telefonirati moram v hotel
I have to call the hotel