Level 26
Level 27

BONUS: Bad Pick-Up Lines


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Nekaj ti je padlo... Moje čeljust.
You dropped something... My jaw.
Izgubil sem svojo številko... Mi daš svojo?
i lost my number... can I have yours?
Dejva se požgot.
Let's bang.
Sem lahko tvoja mala žlička?
Can I be your little spoon?
Tvoje oči so tako globoke.
Your eyes are so deep.
Tvoji lasje tako lepo dišijo. A te lahko še mal povoham?
Your hair smells so nice. Can I have another sniff?
Bogat sem.
I'm rich.
Tako si vroče, da bi te zamenjal za tovorjak.
You're so hot, I'd trade you for a truck.