Level 2
Level 1

200 - 220


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
run
vrap, vrapoj
small
i vogël, e vogël
number
numbër
off
i hequr, i fikur (psh: e hequr nga tavolina - "off the table", ndezur fikur - "on, off")
always
gjithmonë
move
lëviz
like
pëlqej, si (psh: si kjo ketu - "like this one here")
night
natë
live
jetoj
Mr
shkurtim për Mister (zotëri)
point
pikë (nuk përdoret për drejtëshkrim, për drejtëshkrim përdoret "dot")
believe
besoj
hold
mbaj
today
sot
bring
sjell
happen
ndodh
next
tjetër
without
pa
before
më parë
large
gjerë