Level 10 Level 12
Level 11

401-450


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
direct
chỉ đạo
dry
khô
Russian
(thuộc) Nga
instruction
hướng dẫn
fight
cuộc đánh
pool
bể
climb
leo
sweet
ngọt
lead
dẫn dắt, lãnh đạo
engine
động cơ
fourth
(thứ tự) thứ tư
salt
muối
expand
mở rộng
importance
quan trọng
metal
kim loại
fat
chất béo
ticket
software
phần mềm
disappear
biến mất
corporate
tập đoàn
strange
kỳ lạ
reading
đọc
lip
môi
urban
thành thị
mental
tâm thần
increasingly
tăng
lunch
bữa trưa
educational
giáo dục
somewhere
đâu đó
farmer
nông dân
above
trên
sugar
đường
planet
hành tinh
favourite
yêu thích
explore
khám phá
obtain
thu được
enemy
kẻ thù
greatest
vĩ đại nhất
complex
phức tạp
surround
xung quanh
athlete
vận động viên
invite
mời
repeat
nhắc lại
carefully
cẩn thận
soul
tâm hồn
scientific
tính khoa học
impossible
bất khả thi
panel
bảng
meaning
ý nghĩa
mum
mẹ