Level 12 Level 14
Level 13

501-550


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
desk
cái bàn
fear
sợ
thanks
cám ơn
fruit
trái cây
under
dưới
expensive
đắt
yellow
màu vàng
conclusion
kết luận
prime
chủ yếu
shadow
bóng
struggle
đấu tranh
conclude
kết luận
dance
nhảy
analyst
phân tích
limit
giới hạn
like
giống
regulation
quy định
being
sự tồn tại
last
kéo dài
ring
nhẫn
largely
rộng
shift
dời
revenue
thu nhập
locate
định vị
mark
đánh dấu
county
tỉnh (đơn vị hành chính tại Anh)
appearance
ngoại hình, sự xuất hiện
package
gói đồ
difficulty
khó khăn
bridge
cây cầu
recommend
giới thiệu
obvious
hiển nhiên
train
tàu
basically
về cơ bản
email
thư điện tử
generate
phát ra
anymore
không còn nữa
propose
đề nghị
thinking
suy nghĩ
possibly
có thể
trend
xu hướng
visitor
khách tham quan
loan
khoản vay
currently
hiện tại
comfortable
thoải mái
investor
nhà đầu tư
but
nhưng
profit
lời
angry
giận dữ
crew
đội nhóm