Level 13 Level 15
Level 14

551-600


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
accident
tai nạn
deep
sâu
male
nam giới
meal
bữa ăn
hearing
sự nghe
traffic
giao thông
muscle
cơ bắp
notion
khái niệm
capture
giành được, thu hút
prefer
thích hơn
chest
ngực
Japanese
(thuộc) Nhật Bản
truly
thật sự
earth
trái đất
search
tìm kiếm
thick
mỏng
cash
tiền mặt
museum
bảo tàng
beauty
vẻ đẹp
emergency
khẩn cấp
unique
độc đáo
feature
nhấn mạnh nét nổi bật
internal
nội bộ
ethnic
dân tộc
link
nối
stress
căng thẳng
content
nội dung
select
chọn lọc
root
rễ
nose
mũi
declare
tuyên bố
outside
bên ngoài
appreciate
đánh giá cao, trân trọng
actual
thật sự
bottle
chai
hardly
hầu như không
setting
sắp đặt
launch
khai trương
dress
đầm
file
hồ sơ, tập tin (máy vi tính)
sick
bệnh
outcome
kết quả
advertisement
quảng cáo
matter
có ý nghĩa
defend
biện hộ
judge
đánh giá
duty
nghĩa vụ
sheet
tờ
ensure
bảo đảm
ought
nên