Level 14 Level 16
Level 15

601-650


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
long term
dài hạn
extremely
cực kỳ
Catholic
(thuộc) Thiên Chúa giáo
extent
phạm vi
mix
trộn
component
thành phần
slow
chậm
contrast
tương phản
wake
thức
airport
sân bay
ourselves
chúng tôi
challenge
thử thách
chief
trưởng
brown
màu nâu
standard
tiêu chuẩn
shirt
áo sơ mi
pilot
phi công
warn
cảnh báo
ultimately
sau cuối, chủ yếu
cat
con mèo
contribution
đóng góp
capacity
khả năng
estate
tài sản
guide
hướng dẫn
circumstance
tình huống
snow
tuyết
English
(thuộc) Anh
politician
chính trị gia
steal
ăn cắp
pursue
theo đuổi
slip
trượt
percentage
phần trăm (%)
meat
thịt
funny
hài hước
neither
không cái nào
soil
đất
influence
ảnh hưởng
surgery
phẩu thuật
correct
chính xác
Jewish
(thuộc) Do thái
due
blame
đổ lỗi
estimate
ước lượng
basketball
bóng rổ
late
muộn
golf
gôn
investigate
điều tra
crazy
điên
significantly
quan trọng
chain
chuỗi