Level 17 Level 19
Level 18

751-800


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
grant
cho, công nhận
seriously
nghiêm túc
account
chịu trách nhiệm
minister
bộ trưởng
totally
hoàn toàn
hero
anh hùng
industrial
công nghiệp
cloud
mây
stretch
dãn
winner
chiến thắng
volume
dung lượng
travel
du lịch
seed
hạt giống
surprised
bất ngờ
rest
nghỉ
fashion
thời trang
pepper
hạt tiêu
busy
bận
separate
tách ra
intervention
can thiệp
copy
sao chép
tip
đỉnh
below
dưới
cheap
rẻ
aim
nhắm
cite
trích dẫn
welfare
phúc lợi
vegetable
rau củ
dish
dĩa
improvement
tiến bộ
beach
bãi biển
everywhere
tất cả mọi nơi
grey
màu xám
opening
mở đầu
overall
chung quy
divide
chia
initial
ban đầu
terrible
tồi tệ
oppose
chống đối
route
tuyến đường
contemporary
đương đại
multiple
nhiều
essential
thiết yếu
question
hỏi
league
liên minh
careful
cẩn thận
criminal
có tội
core
cốt lõi
upper
phần trên
rush
xông lên