Level 19 Level 21
Level 20

851-900


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
secretary
thư ký
gate
cổng
solid
chất rắn
hill
đồi
noise
tiếng ồn
typically
điển hình
grass
cỏ
hat
nón
unfortunately
thật không may
legislation
lập pháp
succeed
thành công
celebrate
ăn mừng
achievement
thành tựu
fishing
câu cá
drink
nước uống
accuse
kết tội
hand
trao tay
useful
hữu ích
land
đáp xuống
secret
bí mật
reject
loại bỏ
talent
tài năng
taste
vị
characteristic
đặc tính
milk
sữa
escape
trốn
cast
ném
sentence
câu văn, tuyên án
unusual
không thông thường
closely
gần
convince
thuyết phục
height
chiều cao
physician
thầy thuốc
assess
đánh giá
sleep
giấc ngủ
ride
chuyến xe
virtually
thực tế
first
đầu tiên
sharp
sắc
creative
sáng tạo
behind
đằng sau
lower
hạ thấp
approve
cho phép
explanation
giải thích
outside
ngoài
gay
đồng tính
honour
vinh hạnh
proper
đúng đắn
campus
khu trường học
live
sống