Level 21
Level 22

951-1000


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bread
bánh mì
creation
tạo thành
graduate
tốt nghiệp
request
yêu cầu
emotion
cảm xúc
scream
hét
dramatic
kịch tính
universe
vũ trụ
gap
khoảng cách
deeply
sâu
excellent
xuất sắc
prosecutor
ủy viên công tố
mark
đánh dấu
green
màu xanh
lucky
may mắn
drag
kéo
airline
hàng không
library
thư viện
agenda
lịch trình
recover
hồi phục
factory
nhà mày
selection
lựa chọn
primarily
chủ yếu
roof
mái nhà
unable
không thể
expense
chi phí
initiative
khởi đầu
diet
chế độ ăn uống
arrest
bắt giữ
funding
quỹ
therapy
trị liệu
wash
rửa
schedule
thời gian biểu
sad
buồn
brief
ngắn gọn
housing
nhà ở
post
cột
purchase
mua
existing
tồn tại
dark
tối
steel
thép
shout
la hét
remaining
còn lại
visual
thị giác
fairly
công bằng
violent
bạo lực
chip
mảnh
silent
yên lặng
suppose
cho rằng
self
bản thân