Level 7 Level 9
Level 8

251-300


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
slightly
hơi
reaction
phản ứng
twice
hai lần
suit
bộ đồ vét
perspective
góc nhìn
growing
tăng trưởng
blow
thổi
construction
xây dựng
kind
loại, tử tế
intelligence
thông minh
destroy
phá hủy
cook
nấu
charge
buộc tội
connection
liên kết
burn
đốt
shoe
giày
neighbour
hàng xóm
grade
điểm
context
ngữ cảnh
committee
hội đồng
mistake
lỗi
focus
tập trung
smile
nụ cười
location
địa điểm
clothes
quần áo
quiet
im lặng
Indian
(thuộc) Ấn Độ
dress
ăn mặc
aware
nhận biết
complete
hoàn tất
drive
chuyến đi xe
function
chức năng
bone
xương
active
năng động
extend
kéo dài
chief
trưởng
average
trung bình
combine
phối hợp
wine
rượu
below
dưới
cool
mát
voter
người bình chọn
bus
xe buýt
demand
yêu cầu
learning
học tập
hell
địa ngục
dangerous
nguy hiểm
remind
nhắc nhở
moral
đạo đức
united
đoàn kết