Level 8 Level 10
Level 9

301-350


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
category
loại
relatively
tương đối
victory
chiến thắng
key
chìa khóa
academic
học thuật
visit
thăm, tham quan
internet
nét
healthy
khỏe mạnh
fire
lửa
negative
tiêu cực
following
theo
historical
lịch sử
medicine
y học
tour
chuyến du lịch
depend
phụ thuộc
photo
hình ảnh
finding
phát hiện
grab
nắm
direct
trực tiếp
classroom
lớp học
contact
liên hệ
justice
công lý
participate
tham gia
daily
hằng ngày
fair
công bằng
pair
đôi
famous
nổi tiếng
exercise
thể dục
knee
đầu gối
flower
hoa
tape
băng
hire
thuê
familiar
quen thuộc
appropriate
phù hợp
supply
cung cấp
fully
đầy đủ
cut
cắt
actor
diễn viên
will
nguyện vọng
birth
sinh
search
tìm kiếm
tie
nối
democracy
dân chủ
eastern
phương đông
primary
căn bản, chính
yesterday
ngày hôm qua
circle
vòng tròn
device
thiết bị
progress
tiến bộ
next
kế