Level 15 Level 17
Level 16

651-700


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
address
adres
branch
şube
combination
bileşim
just
adil
frequently
sıkça
relief
rahatlama
user
kullanıcı
dad
baba
kick
tekme atmak
part
kısım
ancient
eski
manner
tavır
rating
izlenme oranı
silence
sessizlik
golden
altın
motion
hareket
German
Alman
gender
toplumsal cinsiyet
solve
çözmek
fee
ücret
landscape
manzara
used
kullanılmış
bowl
kase
equal
eşit
long
uzun
official
resmî
frame
çerçeve
forth
ileriye
typical
olağan
except
dışında
conservative
muhafazakâr
eliminate
ortadan kaldırmak
hall
koridor
host
ev sahibi
trust
güvenmek
ocean
okyanus
row
sıra
score
sayı kazandırmak
producer
yapımcı
afford
satın almaya gücü yetmek
meanwhile
bu sırada
regime
rejim
division
bölme
fix
tamir etmek
confirm
teyit etmek
appeal
cazibe
mirror
ayna
tooth
diş
length
uzunluk
smart
şık