Level 2
Level 1

Yhdisteet


104 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Alkyylihalidi
Amidi
Anhydridi
Eetteri
Esteri
Fosfaatti
Fosfonaatti
Happokloridi
Karbamaatti
Nitriili
Sulfidi
Sulfoamidi
Sulfonihappo
Tioli
Urea
Karbamidi (Urean johdannainen)
orto-diklooribentseeni
meta-diklooribentseeni
para-diklooribentseeni
m-etyylianiliini
orto-Ksyleeni
Metoksi
Etoksi
Fenoksi
Tert-butoksi
Anisoli
p-dimetoksibentseeni
4-tert-butoksi-1-syklohekseeni
Molekyylit ovat toistensa peilikuvia
Molekyylit stereoisomeereja, mutta eivät peilikuvia
Akiraalinen diastereomeeri, ei peilikuvaisomeeria, sama yhdiste
Mesoyhdiste
Enantiomeeri
Diastereomeeri
(S)-maitohappo
(R)-glyseraldehydi
2R,3R
2S,3S
2R,3S
2S,3R
D-glukoosi
L-glukoosi
L-(S)-glyseraldehydi
D-(R)-glyseraldehydi
Aniliini
Asetofenoni
Fenoli
Bentsaldehydi
Bentsoehappo
Bentsyylialkoholi
Merkapto
m-merkaptobentsoehappo
Bentsyylikloridi
Bentsoenitriili
Klooribentseeni
Bifenyyli
Etyylibentseeni
Nitrobentseeni
Tolueeni
2,4,6-trinitrotolueeni
3-Fenyyliheptaani
1-propenyyli
Allyyli 2-propenyyli
allyylibromidi
metyleeni syklopentaani
metyleeni
vinyyli etyleeni
p-bromianiliini
vinyylikloridi
naftaleeni
1-brominaftaleeni
antraseeni
fenantreeni
sykloheksaani-karboksyylihappo
o-hydroksi-bentsoehappo
3-fenyyli-2-propeenihappo
metanoaatti
etaanidihappo
etanoaatti
etyyliasetaatti
etanoyylikloridi
etaanianhydridi
etaaniamidi
bentsoaatti
bentsoyylikloridi
bentsoehappoanhydridi
bentsamidi
etikkahapon etyyliesteri
bentsonitriili
3-metyylipentaaninitriili
Bentsyyliamiini
Di-isopropyyliamiini
Dimetyyliamiini
Furaani
Imidatsoli
Metyyliamiini
N-etyyli-N-metyylipropyyliamiini
N,N-Dietyylisykloheksyyliamiini
Piperidiini
Pyridiini
Pyrroli
Tiofeeni
Tetrametyyli ammoniumioni
Pyrrolidiini