Level 1
Level 2

Reaktiot


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Elektronihakuinen
Ydinhakuinen
Elektroneja puoleensa vetäviä substituenttejä
Elektroneja luovuttavia substituenttejä
HCl:n additio 2-metyylipropeeniin (Markovnikovin sääntö)
2-Butanolin dehydraatio ( Zaitsevin sääntö)
Alkeenin pelkistys
Alkeenin hydrataatio
Alkyydihalidin nitrilointi
Karboksyylihappo happokloridiksi
Amidin valmistus happokloridista
Aldehydin hapettaminen
Amidin pelkistys
Nitriilin pelkistys
Happokloridin aminolyysi
Karboksyylihapon pelkistys
Bentseenin bromaus
Nitrobentseenin pelkistys aniliiniksi
Aromaattisen renkaan hydraus
Alkyylibentseenin KMnO4-hapetus
Friedel-Craftsin alkylointi
Friedel-Craftsin asylointi
Happokloridin alkoholyysi
Pyrrolin bromaus
Fischerin esteröintireaktio
Nitriilin hydrolyysi
Amidin valmistus
Happoanhydridi + alkoholi = esteri
Happokloridi + alkoholi = esteri
Alkoholin klooraus
Alkoholin bromaus
Alkoholin hapettaminen aldehydiksi
Primaarinen alkoholi karboksyylihapoksi
Sekundaarinen alkoholi ketoniksi
Alkoholin dehydraatio
Alkoholi aldehydiksi
Bentseeni fenoliksi
Grignardin reagenssin valmistus
Alkoholin valmistus Grignard-reagenssin avulla aldehydistä
Alkoholin valmistus Grignard-reagenssin avulla ketonista
Metyylisykloheksaania 1-metyylisykloheksanolista
Veden nukleofiilinen additio ketoniin
Alkoholin nukleofiilinen additio ketoniin
Amiinin nukleofiilinen additio ketoniin
Karbonyylin pelkistäminen alkoholiksi
Aldehydin pelkistäminen alkoholiksi
Esterin pelkistäminen alkoholiksi
Ketonin pelkistäminen alkoholiksi
Karboksyylihapon pelkistäminen alkoholiksi
Epoksidin valmistus syklohekseenistä. (Epoksidi=kolmirenkainen syklinen eetteri)