1
Ready to learn
Jednostavna rečenica (Lekcija 1)
2
Ready to learn
Nominativi imenica ženskog roda (Lekcija 1)
3
Ready to learn
Nominativi imenica muškoga roda (Lekcija 1)
4
Multimedia
Nominativi ženski i muški rod objašnjenje (Lekcija
5
Ready to learn
Lične zamjenice (Lekcija 1)
6
Multimedia
Lične zamjenice objašnjenje (Lekcija 1)
7
Ready to learn
Pridjevi nominativi (Lekcija 1)
8
Multimedia
Pridjevi nominativi objašnjenje (Lekcija 1)
9
Ready to learn
Kako do rečenice? (Lekcija 1)
10
Multimedia
Kako do rečenice - objašnjenje (Lekcija 1)
11
Ready to learn
Upitne riječi (Lekcija 2)
12
Ready to learn
Pridjevi uz imenice (Lekcija 2)
13
Ready to learn
Jednostavne postpozicije u, na (Lekcija 3)
14
Ready to learn
Jednostavne postpozicije od, do (Lekcija 3)
15
Ready to learn
Prošlo i sadašnje vrijeme glagola biti (Lekcija 4)
16
Ready to learn
Komparacija pridjeva (Lekcija 4)
17
Multimedia
Komparacija pridjeva objašnjenje
18
Ready to learn
Postpozicija ko (Lekcija 4)
19
Ready to learn
Zamjenice ispred postpozicija (Lekcija 4)
20
Ready to learn
Imperativ (Lekcija 5)
21
Ready to learn
Imperativ 2 (Lekcija 5)
22
Multimedia
Imperativ - objašnjenja (Lekcija 5)
23
Ready to learn
Postpozicije, genitivna čestica, vokativ (Lekcija
24
Ready to learn
Negotovi prezent (Lekcija 6)
25
Multimedia
Negotovi prezent - objašnjenja (Lekcija 6)
26
Ready to learn
Složene postpozicije (Lekcija 6)
27
Ready to learn
Posvojne zamjenice (Lekcija 6)
28
Ready to learn
Posvojno-povratne i povratna zamjenica (Lekcija 6)
29
Multimedia
Posvojne i posvojno-povratna zamjenica - objašnjen
30
Ready to learn
Prošlo negotovo vrijeme (Lekcija 7)
31
Ready to learn
Netko i nešto (Lekcija 7)
32
Ready to learn
Postpozicija को (Lekcija 7)
33
Multimedia
Postpozicija को - objašnjenja
34
Ready to learn
Imenski glagoli iliti denominativi (Lekcija 7)
35
Ready to learn
Trajno sadašnje i prošlo vrijeme (Lekcija 8)
36
Ready to learn
Imate li nešto? (Lekcija 8)
37
Ready to learn
Imate li nešto? 2 (Lekcija 8)
38
Ready to learn
Priložne oznake (Lekcija 8)
39
Ready to learn
Buduće vrijeme (Lekcija 9)
40
Ready to learn
Glagolska imenica (Lekcija 9)
41
Ready to learn
Čestica ही (Lekcija 9)
42
Ready to learn
Količinski prilozi i pridjevi (Lekcija 9)
43
Ready to learn
Prikladno i vrijedno (Lekcija 9)
44
Ready to learn
Prezumptiv (Lekcija 9)
45
Ready to learn
Izražavanje želje (Lekcija 10)
46
Ready to learn
Sufiks -वाला (Lekcija 10)
47
Ready to learn
Čestica तो (Lekcija 10)
48
Ready to learn
Konjunktiv (Lekcija 10)
49
Ready to learn
Kondicionalne rečenice (Lekcija 10)
50
Ready to learn
Čestica कि (Lekcija 10)