Level 5 Level 7
Level 6

The Adjectives


61 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zły
лош
dobry
добар
duży
голем
mały
мал
dobrze
право
źle
грешка
łatwy
лесен
trudno
тешко
młody
млад
stary
стар
zimno
ладно
gorący
топол
piękny
убав
brzydki
грд
nowy
нов
lepiej
подобро
ważny
важен
tani
евтин
drogi
скапи
pełno
целосно
pusty
празен
szybko
брзо
zajęty
зафатен
głodni
гладни
zmęczeni
уморни
zły
лут
czysty
јасни
mądry
умен
szalony
луди
niebezpieczne
опасни
martwy
мртов
drogi
драг
czysty
чист
pyszne
вкусни
różne
различни
bogaty
богат
biedny
сиромашен
sucho
суво
mokre
влажни
użyteczne
корисно
wczesne
рано
daleko
далеку
wolny
слободен
zabawnie
смешно
połowa
половина
ciężki
тежок
idealny
идеален
chory
болен
długi
долг
szczęśliwa
среќа
następny
следен
ładne
убаво
jedyne
само
otwarte
отворено
możliwe
можно
rzadkie
ретки
gotowi
подготвени
smutny
тажен
chorzy
болни
wysocy
високи
złamani
скршени