Level 13 Level 15
Level 14

Phrases


96 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
lami henteu patepang
Long time no see
abdi sono ka anjeun
I missed you
kumaha damang
What's new?
daramang wae
Nothing new
anggap ti imah na wae
Make yourself at home!
selamat jalan
Have a good trip
anjeunna nyarios inggris
Do you speak English?
mun saetik
Just a little
saha ngaranna
What's your name?
abdi john doe
My name is (John Doe)
tuan / istri / eneng
Mr.../ Mrs. .../ Miss...
gumbira patepang anjeun
Nice to meet you!
anjeun sae pisan
You're very kind!
anjeun kawit ti manten?
Where are you from?
abdi ti amerika
I'm from the U.S
abdi urang amerika
I'm American
anjeun kantun ti manten
Where do you live?
abdi kantun ti amerika
I live in the U.S
anjeun resep di ditu?
Do you like it here?
saha
Who?
di manten
Where?
kumaha
How?
iraha
When?
naha
Why?
naon
What?
kalawan sepur
By train
kalawan mobil
By car
kalawan bis
By bus
kalawan taksi
By taxi
kalawan pesawat
By airplane
Malta nya eta sae nagara na
Malta is a wonderful country
naon pagawean anjeun
What do you do for a living?
abdi teh (guru / seniman / insinyur)
I'm a (teacher/ artist/ engineer)
abdi resep nyarios nalika Malta
I like Maltese
abdi cobi diajar nalika Malta
I'm trying to learn Maltese
Ah, eta sae
Oh! That's good!
tiasa abdi nyarios keun ka anjeun
Can I practice with you
sabaraha umur anjeun
How old are you?
umur abdi (dua puluh, tilu puluh)
I'm (twenty, thirty...) Years old
anjeun atos nikah?
Are you married?
anjeun gaduh anak?
Do you have children?
abdi bae angkat
I have to go
abdi bade baik deui
I will be right back!
ieu
This
eta
That
dieu
Here
ditu
There
gumbira patepang kalawan anjeun
It was nice meeting you
bantun ieu
Take this! (when giving something)
kumaha anjeun resep
Do you like it?
abdi teh resep pisan
I really like it!
abdi mung ulin ulin
I'm just kidding
abdi haranga
I'm hungry
abdi halabhab
I'm thirsty
isuk dinten
In The Morning
jero peuting
In the evening
jero peuting
At Night
sumuhun
Really!
sok tingali
Look!
engal
Hurry up!
ti manten
Where?
tabuh sabaraha ieu
What time is it?
tabun sapuluh
It's 10 o'clock
pasihan abdi ieu
Give me this!
abdi tresna ka anjeun
I love you
anjeun teh tiasa enjing wengi?
Are you free tomorrow evening?
abdi bade ulem anjeun neda malan
I would like to invite you for dinner
anjeun atos nikah ?
Are you married?
abdi sorangan
I'm single
anjeun hoyong nikah kalawan abdi ?
Would you marry me?
tiasa teda nomer telepon anjeun?
Can I have your phone number?
tiasa teda email anjeun?
Can I have your email?
anjeun na geulis
You look beautiful! (to a woman)
anjeun gaduh wasta sae
You have a beautiful name
ieu pamajikan abdi
This is my wife
ieu salaki abdi
This is my husband
abdi gumbira sorangan
I enjoyed myself very much
abdi sapuk ka anjeun
I agree with you
anjeun yakin?
Are you sure?
ati-ati
Be careful!
bersulang
Cheers!
hoyong mios jalan suku
Would you like to go for a walk?
wilujeng berlibur
Holiday Wishes
mugi-mugi junun
Good luck!
wilujeng teupang taun
Happy birthday!
wilujeng taun anyar
Happy new year!
wilujeng natal
Merry Christmas!
wilujeng
Congratulations!
hayu neda
Enjoy! (before eating)
anjeun diberkati
Bless you (when sneezing)
wilujeng
Best wishes!
kendaraan
Transportation
tiis
It's freezing
tiis
It's cold
haneut
It's hot
tiasa wae
So so