Level 7 Level 9
Level 8

Negation


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
henteu
No
teu aya
Nothing
teu acan
Not yet
teu aya jalmi
No one
teu aya deui
No longer
tara
Never
teu bisa
Cannot
teu sakedahna
Should not
anjeuna sadaya teu teurang
We don't understand
abdi teu nyarios jepang
I do not speak Japanese
abdi teu tiasa emut kecap
I cannot remember the word
anjeun teu sakedahna emut kecap ieu
You should not forget this word
teu nanaon
No problem!
abdi teu teurang
I don't know!
abdi teu resep
I'm not interested!
ulah deudeupeun
Don't worry!
ieu lepat
This is wrong
ieu henteu leres
This is not correct
teu aya jalmi di dieu nyarios yunani
No one here speaks Greek
abdi teu lancar nyarios italia sakieu
I'm not fluent in Italian yet