Level 2

52 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
VBR
Variabel Bit Rate
CBR
Constant Bit Rate
Streaming
Data, som regel video og lyd, overført I en jevn strøm til mottaker uten at det ender opp i en fil man senere kan åpne lokalt
PAL
25 bilder pr/sek
NTSC
30 (29,976) bilder pr/sek
PAL
Blir brukt i Europa, store deler av Asia +
NTSC
Blir brukt i USA +
DV
Digital video
SD
Standard Definisjon
RGB
Rødt, grønt og blått
CMYK
Cyan, magenta, yellow og black (key)
Aspect Ratio
Størrelsesforhold (bredde i forhold til høyde)
Rammestørrelse
Antall piksler horisontalt og vertikalt
Progressivt bilde
Video bygd opp av hele bilder
Interlacing
Linjefletting
Interlacing
Video bygd opp av halve bilder
Bilderate
Bilder per sekund
(0, 0, 0)
Svart
(255, 255, 255)
Hvitt
(255, 0, 0)
Rødt
(0, 255, 0)
Grønt
(0, 0, 255)
Blått
Standard aspect ratio
4:3
"Widescreen" aspect ratio
16:9
Letterbox
Svarte streker som beholder de rette proposjonene på videoen når den blir vist på skjerm i annet format enn videoen
Pan and scan
Området med mest bevegelse blir bestemt, resten blir kuttet bort (brukes når film skal vises på skjerm i annet format)
Zoom
Film som blir vist på skjerm i annet format blir zoomet inn slik at filmen fyller hele skjermen (men noe av videoen vil da ikke bli vist)
Oppløsningen
Antall piksler per enhet (Vanligvis angis dette som PPI- ”Points Per Inch”. DPI ”Dots Per Inch” brukes for å angi en skrivers oppløsning)
dpi
Dots per inch
Aliasing
Et tidskontinuerlig signal samples med for lav samplingsrate
CCD
Charged Coupled Device
MJPEG
Komprimerer bilde for bilde
MPEG-1
Bitrater opp til 1.5 Mbit/s. Populær internet video standard (også brukt til VCD)
MPEG-2
Brukt til digital kringkastning og er kodingsformatet på DVD. Bitrater mellom 1.5 og 15 Mbit/s
MPEG-4
Multimedia- , Web- og lagrinsgsformatstandard (En suite av standarder med mange deler. Neste generasjons MPEG-2)
H.264 (MPEG-4 AVC)
En variant av MPEG-4 (komprimerer video med samme kvalitet som MPEG-2 med mindre enn halve bitraten)
Divx
Proprietær (produsenteid) MPEG-4 standard
Xvid
Åpen MPEG-4 standard som følger MPEG-4 ASP standarden
H.265 (HEVC)
Neste ”standard” for videkomprimering
VP9 (WebM)
Hovedutfordreren til H.265 fra Google
WMC (Windows Media Codec)
Microsofts kodek (konkurrent med H.264 Xvid og DivX)
AVI
Audio Video Interleave (en standard videocontainer utviklet for Microsoft Windows)
3GP
Multimedia containerformat definert av ”Third Generation Partnership Project” (Populært på mobiltelefoner)
Flash video
Container-format som brukes til å levere video over internett (Hovedformat for ”embedded” video på web)
Matroska (MKV)
Gratis åpent standard containerformat (Ubegrenset antall video, lyd og undertekster i en enkelt fil)
MOV
Standard Quicktime-container fra Apple
VOB (Video Object)
Container utviklet for DVD (Basert på MPEG-formatet)
M2TS
Containerformat brukt for høydefinisjons video på Blu-ray og på AVCHD baserte kameraer
MP4 (MPEG-4 Part14)
Containerformat definert som en del av MPEG-4 standarden. Kan inneholde video, lyd, undertekster og stillbilder
Adobe media Encoder CC
Adobe sin medieencoder
AVCHD
Konsumentformat for videokameraer som også etter hvert anvendes profesjonelt. Benytter MPEG-4 som kodingsstandard og kan dermed lagres direkte på Blu-ray plater.
Aspect Ratio
AR