Level 1 Level 3
Level 2

Spørsmål


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Laveste bilderate for jevn bevegelse
15 bilder/s
I utgangspunktet er video...
analogt, må digitaliseres for videre behandling på datamaskin
Hva er tristimulus-teorien som TV- og data-verdenen baserer seg på?
Øyet har tre fargesensorer (koner) for henholdsvis rødt, grønt og blått
Hva bruker Standard definisjon?
Rektangulære piksler enten i 4:3 (1.067) eller 16:9 (1.42) (Adobe bruker 1.09 og 1.46 som faktorer)
Hvor mange bit per farge brukes normalt per piksel?
8 (altså 24 bits per piksel)
Hvor mange bit brukes normalt per piksel?
24 (altså 8 per farge per piksel)
Hva er viktig når en digitaliserer analogt kildemateriale?
At en bruker tapsfri kodingsteknikker
I et 8-bits RGB fargesystem brukes verdier mellom...
0 og 255
Hvor mange kabler trengs for å overføre et RGB-signal?
3 (en for hver farge)
Et rasterbilde blir representert av?
Piksler
Hva er et annet ord for piksler?
Punkter
Hvilken geometrisk form har piksler tradisjonelt vært i videoverdenen?
Rektangulære
Hvilken form har erstattet de rektangulære pikslene i videoverdenen?
Kvadratiske
Hva er en svært effektiv kompresjonsmetode?
Å redusere antall piksler (/oppløsningen) i et bilde
Har du flere piksler(/bedre oppløsning) får du hva?
Bedre representasjon av virkeligheten
Hvordan blir bildestørrelse oppgitt?
Som antall piksler horisontalt og vertikalt (for eksempel 640x480)
Hva karakteriseres digital video med?
Bilderate, oppløsning og antall bit per piksel (bitplan, pikseldybde)
Viser gamle TV'er (CRT) linjeflettet(/interlaced) eller progressivt bilde?
Linjeflettet
Viser flatskjermer linjeflettet(/interlaced) eller progressivt bilde?
Progressivt
Hvor mange typer sensorer jobber et kamera med?
3 (for rødt, grønt og blått)
Hva er en CCD (Charged Coupled Device)?
Lyssensitiv integrert krets i kamera som virker lignende vårt øye (tenk deg en fotosensorer som konverter fargeintensiteten til en elektrisk ladning)
Er mennesket mer sensitiv for fargeinformasjon eller intensitetsinformasjon?
Intensitetsifnormasjon
Hvilken fargemodell kan brukes istedet for RGB?
YUV
Hva kan vi gjøre med YUV-signalet for å spare plass?
Fjerne fargekomponenter (siden øyet er mindre sensitivt for farger enn intensitet)
Hvor, i et YUV-signal, ligger intensitetsinformasjonen?
I Y'en
Hvor, i et YUV-signal, ligger fargeverdien?
I U'en og V'en
4:4:4
Fult YUV-signal
4:2:2
Halv fargeinformasjon forkastet
4:1:1
¾ av fargeinformasjonen er forkastet
Hva kalles programvare (eller utstyr) som komprimerer video?
Koder
Hva kalles programvare (eller utstyr) som pakker opp komprimert video?
Dekoder
Hva kalles programvare som kan både komprimere og pakke opp komprimert video?
Kodek (codec)
Dersom en skal redusere bilderaten, hva er det smart å bruke? (tall)
Brøkdeler (½, ¼ etc.)
Hvor ligger som regel nøkkelbilder ("Key frames")?
I området 10-15
Egner MPEG-formatet (MPEG-2/MPEG-4) seg som opptaksformat?
Nei, det er best egnet som leveranseformat
Hva er noen lagringsmedier for video?
Tape, optisk lagring, harddisk og flash/minnebrikke
Hva kjennetegner progressiv download?
En overføring av digitale mediefiler fra en server til en klient
Hva kjennetegner HD 720p?
Progressivt bilde med AR på 16:9
Hva kjennetegner HD 1080p?
Progressivt bilde med AR på 16:9
Hva kjennetegner HD 1080i?
Linjeflettet bilde med AR på 16:9