Level 2
Level 1

Level 1


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Random Scan
Hvilken skjermtype vil best kunne gjengi sirkler og linjer?
Flere
Hvor mange lyttere kan det være til en hendelse?
De tynne stripene av tre, metall eller plastikk som ble anvendt blant annet når man tegnet skipsskrog på papir.
Hva kommer navnet "spline" av?
Både i 2 og 3 dimensjoner.
Hvor kan Cohen Sutherland sin klippingsalgoritme for linjer anvendes?
Fjerning av skjulte linjer og flater for en CSG-modell.
Hva kan man gjennomføre ved bruk av "ray-casting"?
Ved bestemmelse av intensitetsnivåer på en dataskjerm.
Når bør man velge en logaritmisk skala?
En splitt og hersk teknikk som løser en serie av enkle identiske problemer, som kombinert løser hele problemet.
Hvilken teknikk bruker Sutherland-Hodgman sin polygonklippingsalgoritme?
Det vi på engelsk kaller "convex hull property".
Hva oppfyller en B-spline?
LCD-skjermer
Hva egner seg bedre til dataskjerm enn plasmaskjermer?
Vi forplikter oss til å skrive innholdet til metoden "actionPerformed".
Hva skjer når vi i en klassedeklarasjon i Java skriver "implements ActionListener"?
Naturlige kubiske splines har ikke lokal kontroll.
Hva har naturlige kubiske splines?
Vi går i stepp på 1 i X-retning.
Hva gjør vi om stigningstallet i DDA linjealgoritme er mindre enn 1?
Vi går i stepp på 1 i Y-retning.
Hva gjør vi om stigningstallet i DDA linjealgoritme er større enn 1?
Ser på linjens posisjon med midtpunktet mellom de to aktuelle pikslene.
Hvordan fungerer Bresnams linjealgoritme (midtpunktalgoritmen)?
Sirkler.
Hva annet enn linjer kan Bresnams linjealgoritme (midtpunktalgoritmen) brukes til?
Egde Table (ET), Active Edge Table (AET), Polygon tabell.
Scanlinjealgoritmen utføres med tre tabeller, hvilke?
Ved å ikke inkluderes.
Hvordan behandles horisontale linjer i scanlinjealgoritmen?
Oddeparitetsregelen (på,av,…)
Hvilken regel bruker scanlinjealgoritmen ved fylling av polygoner?
Venstre, bunn, høyre, topp.
Hvilke grupper bruker Cohen-Sutherland sin Linjeklippingsalgoritme, og rekkefølge?
Rektangulært.
Hvordan må klippevinduet i Sutherland sin Linjeklippingsalgoritme være?
Fylte polygoner.
Hva kan ikke Cohen-Sutherland sin Linjeklippingsalgoritme klippe?
Fra 4 til 6-bit, bak og front.
Hvordan utvider man Cohen-Sutherland's linjeklippingsalgoritme til 3D?
Den fjerner skjulte linjer og flater.
Hvordan fungerer Malerens algoritme(dybdealgoritme)?
Bakerste, så nest bakerste, osv.
I hvilken rekkefølge tegner Malerens algoritme flater?
Samtlige (alle).
Hvor mange flater sorterer Malerens algoritme?
Den er ikke lineær.
Hvorfor øker tiden mer enn dobbelt så mye når antall flater fordobles, i Malerens algoritme?
Flettede eller sammmensatte flater.
Hva fungerer ikke Malerens algoritme på?