Level 1 Level 3
Level 2

Level 2


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Fjerner skjulte linjer og flater.
Hva gjør Z-Buffer algoritmen(dybdealgoritme)?
Dybdebuffer og rammebuffer.
Hvilke buffere bruker Z-Buffer?
Hver piksel i hvert plan behandles.
Hvordan går Z-Buffer fram?
De kan behandles.
Hvordan er det med flater som ikke er polygoner i z-buffer?
Tiden stiger lineært med antall flater som skal beregnes.
Z-buffer er en n-algoritme. Hva vil det si?
Den er ofte en standard i skjermkortene.
Hvorfor lar z-buffer seg enkelt implementeres?
Jevner ut linjer på skrå.
Hva gjør antialiasing?
Krever mer tid og arbeider saktete enn ikke-vektet AA.
Hva er spesiellt med vektet antialiasing?
En elektronkanon.
Hva er CRT (Cathode ray tube) basert på?
Elektronkanon sender RGB stråle mot fosfor som emitterer lys på en slik måte at øye oppfatter det som en farge.
Hvordan fungerer CRT skjermer?
Tiden det tar før fosforets intensitet er redusert til 10% av utgangspunktet etter at den ar blitt truffet av elektronstrålen.
Hva er Persistence?
Liquid crystal display.
Hva står LCD for?
På at lys kan polariseres og krystallene roterer lysetes polariseringsretting.
Hva baserer LCD seg på?
En transistor som styrer pikslene.
Hva er spesiellt med aktive LCD skjermer?
Inneholder en gass som ved unner spenning kan imitere lys (plasma).
Hvordan funker plasma-skjermer?
Visning av en 3D verden på et 2D plan for eksempel en skjerm.
Hva er greia med projeksjon?
Parallell og perspektivisk.
Hva typer projeksjon har vi?
Left, right, top, bottom, front og back.
Ortogonale projeksjoner der projeksjonslinjene er parallelle med VPN vektor, kalles ofte for?
Når projeksjonsplanet bryter alle tre aksene med lik avstand fra origo.
Hva er isometrisk projeksjon?
Vi får to forsvinningspunkt.
Hva vil topunkts perspektivisk projeksjon si?
Vi får tre forsvinningspunkt.
Trepunkts perspektivisk projeksjon vil si?
Sjekker om man er foran eller bak planet.
Hva gjør Back Face Culling?
Konstant intensivitet, Gouraud, Phong.
Hvor mange typer shading har vi?
Samme lysintensitet for hver flate.
Hvordan funker konstant intensivitet(shading)?
Gjennomsnittsnormalvektor i hvert knutepunkt.
Hvordan funker Gouraud(shading)?
Beregner lysintensiteten for hver normalvektor.
Hvordan funker Phong(shading)?