Level 2
Level 3

Level 3


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
C1
Hva er det når begge linjene er like lange?
G1
Hva er det når linjene bare er rette?
Lik andre deriverte.
Hvordan er C2?
Lik retning på andre deriverte.
Hvordan er G2?
B-Spline
Hvilke splines har lokal kontroll?
Begynner på punkt1 og slutter på siste.
Hva er spesiellt med Bezier?
Baserer start/slutt på alle punktene.
Hva er spesiellt med B-Spline?
Valgt område i 3D rom man viser seer(kamera).
Hva er ett view-volum?
Nett med trekanter/flater som former volum.
Hva er Boundery?
Lego. Bygger opp volum av flere små enheter(voxal).
Hvordan kan man beskrive Octrees?
Trekant.
Hvordan viser vi objekt/løvnode?
Sirkel
Hvordan viser vi translasjon/BG?
Arm x, fingre 90° ut som z, tommel opp y.
Hva går høyrehånd-regel på i Java3D?
Lik refleksjon i alle kanter.
Hva vil diffus refleksjon si?
En eller flere områder har sterkere refleksjon.
Hva er spekular refleksjon?
Har ingen sider som vender innover.
Konveks?
Beige (besj)
På CMYK, hvilken farge legges gjerne til for hudfarge?
Har en eller flere sider som går innover. Pacman.
Konkav?
Ett objekt, konvekst.
Hva må til for backface culling?