Level 1 Level 3
Level 2

Digitalisering


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Hvorfor er det så godt som aldri helt total stillhet på video
Fordi det virker rart
Hva gir kvantiseringsfeil?
Dårligere gjengivelse og kan gi opphav til ”alias-frekvenser”
Når er først og fremst aliasing praktisk talt et problem?
Ved sampling av frekvenser over det teoretisk mulige for systemet
Hva må til for å unngå alias-frekvenser?
Samplingraten må være minst det dobbelte av den høyeste frekvensen
Hvordan fjerner en frekvenser over Nyquist-frekvensen før kvantiseringen i A/D-konverteren?
Via et ”low-pass-filter”
Dithering
En teknikk for å unngå forvrengning i lave lydnivåer
Hva gjør dithering?
Introduserer støy før digitalisering som fører til at kvantiseringsforvrengning gjøres om til hvit støy
Hvilke filformater bør en under normale omstendigheter holde seg til for ukomprimert audio?
wav for Windows og Aiff for Mac
Hvilke filformater bør en under normale omstendigheter holde seg til for komprimert audio?
mp3
Hva er noen filformater for MIDI?
mid og midi