Level 2 Level 4
Level 3

Signalprosessering


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Hva er båssetting?
Fjerning av uønskede lyder og jevn støy
Hva er noen effekter for audio?
Forsinkelse (ekko og romklang), modulering (phasing, chorus, flanger), forvrengning og farging (”kreativ” equalizer-bruk)
Hvordan kan en optimalisere lydkvalitet?
Gjennom dynamikk og equalizing
Hva gjør en kompressor?
Snevrer inn dynamisk område
Hva gjør en limiter?
Demper volumet på de kraftigste lydene
Hva gjør en expander?
Den utvider dynamisk område
Hva er en compander?
En kombinasjon av kompressor og expander
Hva gjør en (noise) gate?
Kutter signalet når det faller under et gitt nivå
Hva gjør equalising?
Trekker frem noen frekvensbånd og demper eller fjerner andre
Hva brukes pitch-skifting mest til?
Tilordning av tonehøyde på sampler
Hva brukes pitch-skifting mest til?
Retter opp sur vokal og sure instrumenter
Hva brukes pitch-skifting mest til?
Gi stemmer en kunstig særegenhet
Hva er tidsstrekking mest typisk for?
Tilpassing til en tidslinje, f.eks. i film eller timing av sampler til en låt
Hva kan en si ekko (delay) og romklang (reverb) er?
Forsinkede versjoner av originallyden