Level 3 Level 5
Level 4

Lyd - grunnleggende prinsipper


44 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Hvordan skapes lyd?
Objekt vibrerer → Luften rundt settes i bevegelse → Øret mottar og omformer trykkendringer tilbake til vibrasjoner → nerveimpulser
Hvordan forplanter lydbølger seg?
Ved at luftens molekyler vekselvis blir presset nærmere sammen og trukket lengre fra hverandre
Hva er en frekvens (i forhold til lyd)?
Vibrasjonsraten til et objekt i svingninger per sekund.
Hva angis frekvens i?
Hertz
Hvor mange Hz er 1 kHz?
1000 Hz
Hvilken Hertz-range oppfatter et normalt friskt øre (hos barn)?
20-20 000 Hz
Hva er relasjonen mellom bølgelengde og frekvens?
c = f*λ <=> λ = c/f
Hva er en trekantbølge?
En lydbølge som varierer gradvis mellom øverste og nederste satte verdi, som gir bølgen formen av trekanter.
Hva er en firkantbølge?
Lydbølge som varierer krapt mellom høyest og laveste satte verdi, som gjør at bølgene ser ut som firkanter.
Hva er en sagtannsbølge?
En bølge som går gradvis opp før den dropper skarpt (eller reverst av dette)
Hvilken frekvens har en strøken A?
440 Hz
Hva kalles f?
Den 1-harmoniske
Hva kan gi ikke-harmoniske overtoner?
Objekter som har kompliserte viberasjonsmønstre
Hva er eksempler på noe som kan gi ikke-harmoniske overtoner?
Kirkeklokker, symbaler og andre perkusjonsinstrumenter etc
Hva er støy?
Ikke-repeterende lyd
Hva skjer når to lydbølger legges i fase med hverandre?
Da summeres de og gir dobbel amplitude
Hva skjer når en kombinerer to lydbølger som er ute av fase med hverandre?
De kansellerer hverandre
Hva skjer når en kombinerer to lydbølger delvis ut av fase?
Da smelter de sammen til en lydbølge som fase- og amplitudemessig er en punkt for punkt sum
Hva er en av flere problematiske grunner til at en i praksis må bry seg om fasing?
To mikrofoner som tar opp samme lyden, men med ulik avstand.
Hva er en av flere problematiske grunner til at en i praksis må bry seg seg om fasing?
To høyttalere med ulik avstand til lytteren
Hva er en av flere problematiske grunner til at en i praksis må bry seg seg om fasing?
Høyre og venstre kanal i et audiospor som forskyves i forhold til hverandre
Hva er noe positivt en kan bruke fasing til i praksis?
Kansellering av støy
Hva er vi avhengige av å gjøre for å kunne prossessere, forsterke osv lyd?
Å overføre lyd til elektriske signaler
Hva kalles en enhet som overfører lyd til elektriske signaler?
En transducer
Hva blir amplituden på det akustiske signalet til når en overfører lyd til elektriske signaler?
Spenning
Hva skjer når spenningen øker fra mikrofonen?
Elektronene "trykkes" fremover i kabelen
Hva skjer når spenningen minker fra mikrofonen?
Elektronene "dras" tilbake
Hvordan overføres signalet i kabelen?
Ved at frie elektroner i metallet oscillerer rundt et gitt punkt
Hva sier Ohms lov?
Der er et enkelt forhold mellom strømmen (I) gjennom en enhet, spenningen over den (V) og den elektriske motstanden (R).
Hva blir elektrisk motstand byttet med i vekselstrømssystemer (AC)?
Impedans
Impedans inneholder både...
Motstand og reaktans
Hvorfor varierer en elektrisk innretnings impedans med signalfrekvensen?
Fordi reaktans varierer med frekvensen til signalet
Hva måles impedans i (som motstand)?
Ohm (Ω)
Hva er bregrepet impedans viktig i forbindelse med, for vår del?
Innganger og utganger
Hva er Decibel?
En måleenhet tilpasset oppfattelsen vår av lydnivå
Hvor mange decibel kan øret oppfatte?
0 dB til 140 dB
Hva er decibel strengt tatt?
10 x log_10 av raten mellom styrken til to signaler: dB = 10 log_10 (P1/P2)
Hva er det hensiktsmessig å kunne benytte decibel til?
Å sammenligne signalverdier (spenning), ikke bare effekter
Hvis skalaen på volumknappen er dBm, hva skjer da om en skrur opp med 3dB?
Du dobler effekten (W)
Hvis skalaen er dBu/dBv/dBV, hva skjer så om en skrur opp med 6dB?
Du dobler signalstyrken (spenningen)
Hva er 0 dB, som er referanse-verdi, på volumknappen tilsvarende?
Enten er 0.775 V (dBu/dBv) eller 1 V (dBV).
Hva er såkalt "linjenivå" (line level) vanligvis?
–10 dBV eller +4 dBu (profesjonelt utstyr).
Hva er linjenivå?
Det signalnivå (typisk 0.1-1.8 V) som man opererer med i de fleste sammenhenger.
Hva er mikrofonnivå?
Typisk 1–100 μV